[( ͡~ ͜ʖ ͡°) Quick Reviews] Brinyte T27 Artemis Vs Astrolux EA02 - Best Value 2021

3 posts / 0 new
Last post
vietnamreviews
Offline
Last seen: 1 month 1 week ago
Joined: 10/30/2018 - 02:13
Posts: 471
Location: Vietnam
[( ͡~ ͜ʖ ͡°) Quick Reviews] Brinyte T27 Artemis Vs Astrolux EA02 - Best Value 2021

KW CULPM1.TG – Osram 4040 2mm² Vs KW CSLPM1.TG – Osram 3030 2mm²

TIFisher
Offline
Last seen: 17 hours 38 min ago
Joined: 11/26/2020 - 11:43
Posts: 235
Location: USA

Tôi rất thích so sánh bắn chùm của bạn. Bạn đang sử dụng tế bào nào trong Astrolux EA02?

(Just trying out my interpreter app)

vietnamreviews
Offline
Last seen: 1 month 1 week ago
Joined: 10/30/2018 - 02:13
Posts: 471
Location: Vietnam

Astrolux EA02 (KW CULPM1.TG – Osram 4040 2mm²) with Samsung 40T